Måned: juli 2014

Ventetid får atter opmærksomhed i medierne

Posted on Updated on

Problematisk ventetid er og bliver et højaktuel tema i den moderne velfærdsstat. Til trods for at der gennem de senere år har været en øget politisk opmærksomhed på både de samfundsmæssige og personlige omkostninger ved langvarig ventetid, så eksisterer langvarig ventetid stadig, og spørgsmålet er om lovændringer, reformer og diverse brugertiltag overhovedet er i stand til at eliminere eller begrænse fænomenet.

Måske er en stræben efter helt at fjerne ventetid en Sisyfos mission, der er dømt til at fejle så længe stram budgetføring og besparelse sætter rammerne for måden velfærdsydelserne forvaltes i Danmark.

Kristelig Dagblad kører for tiden en artikelserie om Velfærd og Ventetid. Jeg er i den forbindelse blevet interviewet til en artikel om konsekvenserne af ventetid. Du kan læse artiklen her.